W ramach dokumentacji konserwatorskich wykonuję projekty, w skład których wchodzą: 

  • programy prac konserwatorskich wraz z doborem materiałów i propozycją rozwiązań technologicznych;
  • dokumentacje konserwatorskie powykonawcze;
  • opinie konserwatorskie;
  • kosztorysy konserwatorskie;
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałków Województw i Biur Konserwatorskich;
  • analizy historyczne i wartościujące;
  • kwerendy archiwalne;
  • Białe Karty;
  • inwentaryzacje fotograficzne i rysunkowe.