MAŁGORZATA GAŁĄZKA-NIKONOV
Dyplomowany specjalista do spraw konserwatorstwa, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Absolwentka Zespołu Szkół Budowlanych w zawodzie renowator zabytków architektury.
Konserwacją architektury zajmuje się od 2001 roku.
Obecnie współpracuje z renomowanymi firmami świadcząc usługi z zakresu nadzorów konserwatorskich, prowadzenia badań i opracowywania dokumentacji na potrzeby projektów architektonicznych i budowlanych.