Podczas wykonywania badań konserwatorskich ściśle współpracuję z technologami konserwacji różnych specjalizacji oraz laboratoriami badawczymi.

W zakresie badań wykonuję i zlecam analizę układów stratygraficznych, składy zapraw i warstw barwnych, stopień zasolenia i zawilgocenia struktury, badania mykologiczne, wytrzymałość mechaniczną cegieł i zapraw.